PeRo i Särna AB | Vägverksvägen 8, 790 90 SÄRNA | Telefon: 0253-109 00 | info@peroab.se | Öppet mån-fre 8-16

pero i särna ab, ENTREPRENAD

PeRo i Särna AB erbjuder flexibla entreprenadtjänster med största precision och kunskap för privatpersoner, företag och kommun. 

  • Fibergrävning
  • Markarbeten
  • Kabelplöjning
  • Vatten & Avlopp
  • Avloppsanläggningar
  • Tomtplanering
  • Dikning
  • Dränering
  • Snöskottning / Snöröjning
  • Halkbekämpning

UNDVIK AVGRÄVNINGAR PÅ DIN EGEN TOMT MED KOLL PÅ VAR LEDNINGAR OCH KABLAR ÄR PLACERADE:

HITTA TILL VÅR VERKSTAD: